2.1
De mensen

Mr Inge Fontijne

Inge Fontijne is sinds 1985 advocaat, aanvankelijk in Rotterdam, sinds 1995 in Vlaardingen. Zij heeft zich in de loop van de jaren gespecialiseerd in het familierecht.

Een (echt)scheiding en alles wat daarmee samenhangt gaat doorgaans gepaard met veel emoties. Dat vergt een betrokken aanpak maar tegelijkertijd mogen de juridische en zakelijke kanten niet uit het oog worden verloren. Doel is altijd de belangen van de cliënt te waarborgen. Waar mogelijk geniet het daarbij de voorkeur oplossingen te zoeken in plaats van de strijd aan te gaan, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Inge Fontijne houdt rekening met de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de cliënt, kortom, levert maatwerk. In de regel treedt zij op voor één partij, soms voor mensen samen.

Inge Fontijne houdt haar kennis op peil door regelmatig cursussen te volgen op haar vakgebied.

De mensen