4.1
De kosten

Wij gaan altijd na of de rechtzoekende in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, d.w.z. voor een toevoeging. Dat is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen in het op dat moment geldende peiljaar. In geval van (echt)scheiding wordt alleen het eigen inkomen getoetst. In de overige gevallen wordt het inkomen van de partner mee beoordeeld. Of u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt kunt u zelf nagaan op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, te vinden onder de knop ‘links’.

Wanneer u niet voor een toevoeging in aanmerking komt wordt een uurtarief van € 195,00 excl. 5% kantoorkosten en 21% BTW in rekening gebracht. Tijdens het intakegesprek kan een inschatting worden gemaakt van de tijd die voor de zaak nodig zal zijn. Voorts ontvangt u iedere maand een gespecificeerde rekening voor de in de betreffende periode aan uw zaak bestede tijd, zodat u zelf het kostenverloop in de gaten kunt houden.

In alle gevallen, dus ook wanneer een toevoeging is verstrekt, worden bijkomende kosten, zoals voor uittreksels, de deurwaarder en griffierechten, aan u doorberekend.

Mocht tijdens een eerste gesprek al binnen twintig minuten blijken dat wij niets voor u kunnen betekenen dan kost dat u niets.

De kosten